Pneumatsko-vakuumske komponente


Pneumatsko-vakuumske komponente
Pneumatsko-vakuumske komponente, američke tvrtke Exair, koje omogućavaju rješenje odzračivanja, statičkog elektriciteta, hlađenja, transporta sitnih proizvoda i granulata.

Pneumatsko-vakuumske komponente, američke tvrtke Exair, koje omogućavaju rješenje odzračivanja, statičkog elektriciteta, hlađenja, transporta sitnih proizvoda i granulata.

- zračni noževi
- pneumatske komponente za prebacivanje sipkih materijala
- komponente za neutraliziranje statičkog elektriciteta